Rendement op vermogen

Fictief rendement box 3 naar 2,9% over eerste € 100.000

De vermogensbelasting in box 3 wordt aangepakt, zo blijkt uit een akkoord van de VVD en PvdA. Het FD weet te melden dat het 30%-tarief gehandhaafd blijft, maar dat de vrijstelling wordt verhoogd naar €25.000 en het fictieve rendement over de eerste € 100.000 uitkomt op 2,9%.

Vrijstelling

De vrijstelling per persoon wordt volgens de plannen van de coalitiepartijen verhoogd van €21.000 tot €25.000.

Fictief rendement box 3

Over de eerste €100.000 zal vervolgens niet langer met 4% maar met 2,9% worden gerekend. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het gemiddelde van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Voor de vermogens van €100.000 tot €1.000.000 wordt het fictieve rendement verhoogd naar 4,7%. Dit op basis van gemiddelde rentestanden in combinatie met de behaalde rendementen op een representatief aandelenpakket. Voor vermogens boven de  € 1.000.000 wordt uitgegaan van een rendement van 5,5%.

Reactie Kavelaars

Hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars vindt het Box 3 voorstel onevenwichtig, zo is op LinkedIn te lezen: ‘risicoloze veelspaarders behalen rendement lang niet. Reële inkomsten belasten kan.’
Voor belasting van het reële vermogen wordt volgens het akkoord van de VVD en PvdA nu niet gekozen omdat de Belastingdienst niet de capaciteit zou hebben om dat te controleren. Opvallend, want door banken wordt zowel saldo als rente gerenseigneerd op grond van artikel 22 lid 2 sub a onderdeel 1 en 2 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001.

 

Bron: Bollard accountants.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.