• Home
  • Nieuws
  • Fiscale bijtelling zakelijke fiets naar 7 procent

Fiscale bijtelling zakelijke fiets naar 7 procent

Fiscale bijtelling zakelijke fiets naar 7 procent

Het kabinet gaat de forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, per 1 januari 2020 vaststellen op 7 procent. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling dat is opgenomen in het Belastingplan 2019, meldt RTL Nieuws. Als de Tweede Kamer in het najaar akkoord gaat wordt de wet in 2019 geïmplementeerd en treden de nieuwe regels vanaf januari 2020 in werking.

‘Flinke stimulans’

De belangenorganisaties RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond, VNA en Natuur en Milieu spreken van een flinke stimulans van het fietsgebruik in Nederland. Het percentage doet volgens de zes partijen recht aan de vele voordelen en positieve effecten van fietsen op zowel de reiziger, het milieu, klimaat als de doorstroming. ‘Met de vereenvoudiging komt een einde aan de onduidelijkheid over de huidige bijtellingsregeling. Deze is dusdanig complex en op vele manieren uitlegbaar, dat maar weinig werkgevers een zakelijke fietsregeling voor hun werknemers aanbieden. Door de fiets fiscaal aantrekkelijker te maken worden niet alleen de verkopen van (elektrische) fietsen gestimuleerd, maar leidt er vooral toe dat het gebruik van de fiets, zowel voor woon-werk als privé, toeneemt. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de volksgezondheid.’

Maatschappelijke baten

Volgens de organisaties kunnen de maatschappelijke baten van deze fiscale regeling oplopen tot zo’n 54 miljoen euro per jaar; 44 miljoen euro aan maatschappelijke baten en 10 miljoen aan belastingopbrengsten. De 44 miljoen euro aan maatschappelijke baten van de fiets zijn onderverdeeld in verschillende effecten. De elektrische fiets en met name de speed pedelec, zijn op afstanden tot 15 kilometer bijzonder geschikt om bijvoorbeeld de auto te vervangen. Dit scheelt per extra fietser maximaal 400kg CO2 en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Het bevordert bovendien ook de doorstroming op de weg. Tot slot heeft fietsen een belangrijke preventieve werking en houdt werknemers fit en gezond voor werk en hun privé leven. Dit bespaart de overheid circa 210 euro aan ziekte- en verzuimkosten per werknemer per jaar.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.