Tijdelijke contracten en nieuwe regels: ketenbepaling

De regels voor opvolgende tijdelijke contracten zijn vanaf 1 juli 2015 aangepast. De maximumtermijn voor de zogenoemde ketenbepaling is teruggebracht naar twee jaar. Het aantal daarbinnen te sluiten contracten blijft drie bedragen. De onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten wordt verlengd naar zes maanden. De nieuwe regeling wordt aangeduid als 3 × 2 × 6. BDO legt uit hoe het zit het met beëindiging van het contract, stilzwijgende voortzetting en afwijkingen op basis van een cao.

Arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn afgesloten, blijven vallen onder het oude recht. Zodra echter op of na 1 juli 2015 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst is gesloten, is het nieuwe recht op de hele keten van toepassing. Er ontstaat alleen een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wanneer de totale contractperiode (inclusief onderbrekingen) langer is dan twee jaar. Dus niet wanneer die periode precies twee jaar lang is.

Posted in Nieuws

Lees verder

Vervanging VAR uitgesteld tot 1 april 2016

De VAR-verklaring voor freelancers en zzp’ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maakte maandag bekend dat de nieuwe opzet waarin de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector, niet per 1 januari 2016 ingaat.

De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet, schrijft Wiebes de Eerste Kamer. De Senaat zou eind oktober over het plan praten, maar dat gaat nu niet door. Wiebes streeft er nu naar de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 april 2016 te vervangen.

Lastig controleren
Zzp’ers hebben om te kunnen werken nu een VAR nodig van de Belastingdienst. Het kabinet wil daar vanaf omdat mensen op papier kunnen werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en als het leidt tot problemen, zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp’er.

Posted in Nieuws

Lees verder

Rendement op vermogen

Fictief rendement box 3 naar 2,9% over eerste € 100.000

De vermogensbelasting in box 3 wordt aangepakt, zo blijkt uit een akkoord van de VVD en PvdA. Het FD weet te melden dat het 30%-tarief gehandhaafd blijft, maar dat de vrijstelling wordt verhoogd naar €25.000 en het fictieve rendement over de eerste € 100.000 uitkomt op 2,9%.

Vrijstelling

De vrijstelling per persoon wordt volgens de plannen van de coalitiepartijen verhoogd van €21.000 tot €25.000.

Fictief rendement box 3

Over de eerste €100.000 zal vervolgens niet langer met 4% maar met 2,9% worden gerekend. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het gemiddelde van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Voor de vermogens van €100.000 tot €1.000.000 wordt het fictieve rendement verhoogd naar 4,7%. Dit op basis van gemiddelde rentestanden in combinatie met de behaalde rendementen op een representatief aandelenpakket. Voor vermogens boven de  € 1.000.000 wordt uitgegaan van een rendement van 5,5%.

Posted in Nieuws

Lees verder

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Het btw-aftrekrecht van holdings ligt al enige tijd onder vuur bij de Belastingdienst. De standpunten van de Belastingdienst kunnen behoorlijke impact op uw onderneming hebben. Onderneem tijdig actie om de (financiële) risico’s te beperken.

Standpunten Belastingdienst
Dat de Belastingdienst een kritische houding inneemt over het btw-aftrekrecht van holdings, is al enige tijd bekend . De Belastingdienst neemt voornamelijk strikte standpunten in over:

  1. het btw-aftrekrecht van een holding in geval mede sprake is van zogenaamde ‘niet-economische handelingen’;
  2. de wijze waarop het pro rata (de mate van btw-aftrek op algemene kosten) moet worden bepaald indien een holding tevens rentebaten ontvangt; en
  3. de mogelijkheid om een holding te voegen in een btw-fiscale eenheid, met name gelet op de daarvoor vereiste economische verwevenheid.

Posted in Nieuws

Lees verder