VAR vervalt vanaf 1 mei 2016

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Eric Wiebes dinsdagavond tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR.

Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd.

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met de staatssecretaris gedebatteerd over de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het wetsvoorstel behaalde een meerderheid van 42 van de 75 zetels in de Senaat.

Posted in Nieuws

Lees verder

Beëindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Waar moet werkgever rekening mee houden bij beëindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de regels voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in een factsheet op hoofdlijnen beschreven waarmee de werkgever rekening moet houden

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Met de Wet werk en zekerheid krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Dit was 3 jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was 3 maanden.

Posted in Nieuws

Lees verder

Onzakelijk lenen van BV is speerpunt Belastingdienst in 2016

De Belastingdienst heeft recent de controlethema’s bekend gemaakt waarop de dienst zich in 2016 gaat richten.

Het betreft het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeuren-grootaandeelhouders met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor onzakelijke doeleinden. De Belastingdienst heeft ieder jaar een aantal controlethema’s waar de dienst extra op gaat letten bij de aangiften inkomstenbelasting. Voor 2016 is één van die speerpunten het onzakelijk lenen van de bv

Posted in Nieuws

Lees verder

Publicatietermijn jaarrekening verkort

Er is de laatste tijd al wel vaker op gewezen maar het is goed hier nogmaals aandacht aan te besteden: de recente wetswijziging op grond waarvan jaarrekeningen eerder gepubliceerd moeten worden.

Wat is het geval?

De uiterste termijn voor publicatie van jaarrekeningen (van onder andere bv’s, nv’s en grote stichtingen) was dertien maanden. Dit betekent (als voorbeeld) dat vennootschappen die werken met een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, uiterlijk 31 januari 2016 hun jaarrekening over 2014 bij het handelsregister (Kamer van Koophandel) gedeponeerd moeten hebben.

Posted in Nieuws

Lees verder

Jaarrekeningenrecht is per 1 november 2015 gewijzigd

Het Nederlandse jaarrekeningenrecht is per 1 november aangepast. Hiermee is de regelgeving vereenvoudigd en zijn definities voor de grootte van bedrijven aangepast, waardoor meer bedrijven in aanmerking komen voor vrijstellingen.

De nieuwe regels leveren het MKB een lastenverlichting van zo’n 300 miljoen per jaar op. Dat heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt.

Een en ander is het gevolg van een wet van minister Van der Steur, die de Europese richtlijn jaarrekening omzet in Nederlands recht. “Goed dat door Europa op deze wijze vorm is gegeven aan lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf”, zegt de minister. De wet moet worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die opgesteld worden over de boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen. Eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften is toegestaan.

Posted in Nieuws

Lees verder