Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

Verhoging

De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Nadeel voor dga’s

Het hogere gebruikelijk loon is nadelig voor dga’s. Het gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1 en wordt daardoor meestal zwaarder belast dan wanneer u als dga een beloning in de vorm van dividend opneemt.

Plus 1,6%

De jaarlijkse indexering van de bedragen is voor 2020 vastgesteld op 1,6%. De verhoging van het gebruikelijk loon valt dit jaar hoger uit, omdat dit bedrag wordt afgerond op eenheden van duizend euro.

Bron: SRA

Posted in Nieuws

Lees verder

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

Vrijstelling per jaar
De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg.

Kleinkinderen
Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kunt u dan gebruikmaken van de algemene vrijstelling, die voor 2020 is bepaald op € 2.208. Er geldt voor kleinkinderen wel een speciaal tarief als u meer schenkt dan de algemene vrijstelling

Posted in Nieuws

Lees verder

Voor- en nadelen Yountimer

De ondernemer ontdekt schoorvoetend de youngtimer: de auto van minimaal vijftien jaar oud, blijkt uit CBS-cijfers. Wat zijn de voor- en nadelen bij zakelijk gebruik? Business Insider zette ze op een rij.

Ondernemers kunnen beter voor een gebruikte auto kiezen om direct al groot waardeverlies te voorkomen. Maar de bijtelling geldt altijd over de nieuwwaarde. Zo betaal je voor een tweedehands Volvo V70 uit 2016 misschien € 29.000, maar geldt de bijtelling van 25% over de catalogusprijs van € 44.000.

Goedkoper in aanschaf en bijtelling

Met de youngtimerregeling wordt dat probleem omzeild: voor auto’s van 15 jaar of ouder geldt een bijtelling van 35%. Hoger dan bij jongere auto’s, maar die bijtelling wordt wel berekend over de dagwaarde. Niet alleen de aanschaf is voordeliger, ook de bijtelling. Als een Volvo V70 uit 2003 zo’n € 3.500 kost, is de bijtelling € 1.225 per jaar. Dat scheelt bijna € 10.000 met de jongere Volvo. Bovendien daalt de bijtelling elk jaar.

Voorbelasting verminderen

Voor de omzetbelasting geldt wel de catalogusprijs. Wordt voor het privégebruik 2,7% in mindering gebracht op de voorbelasting, dan wordt dat berekend over de cataloguswaarde van de auto. Maar voor de meeste ondernemers met een youngtimer geldt een lager percentage. Als de btw niet aftrekbaar is omdat de auto ooit in het bezit is geweest van een particulier, dan mag worden uitgegaan van 1,5% btw over het privégebruik.

Benzine beter dan diesel

Nadelen zijn dat youngtimers over het algemeen meer benzine verbruiken dan jonge auto’s. Per saldo zijn nieuwe auto’s naar schatting 15% procent zuiniger dan auto’s uit 2001 – 2004. Ook de fijnstof-uitstoot van youngtimers – met name diesels – is hoger. Met ingang van volgend jaar krijgen extra vervuilende diesels een toeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting. Diesel-youngtimers hebben bovendien ook last van milieuzones in steden.

Kilometerstand belangrijker dan leeftijd

Aandachtspunten zijn verder de hogere onderhoudskosten en de bekendheid van de onderhoudshistorie. De kilometerstand is belangrijker dan de leeftijd, maar de technische staat is verreweg het meest bepalend voor de kwaliteit van de auto. Voor de Belastingdienst moet de dagwaarde aannemelijk zijn. De aankoopfactuur kan als bewijs dienen, in later jaren een taxatierapport. Een online kentekencheck geeft slechts een grove indicatie van de waarde.

Bron: Business Insider

Posted in Nieuws

Lees verder

Controle zelfstandigenaftrek

De belastingdienst gaat bij de aangiften in 2018 extra scherp controleren of terecht zelfstandigenaftrek wordt geclaimd. Met name als de omzet in 2017 en 2018 minder dan € 5.000 is geweest, is mogelijk niet aan de voorwaarden voldaan. Het is dan twijfelachtig of het urencriterium is gehaald.

In een brief met bijlage aan ondernemers die in 2017 en 2018 een omzet van minder dan € 5.000 hebben gehad en wel in 2017 zelfstandigenaftrek hebben geclaimd, wordt hier door de belastingdienst op gewezen. Doel is te voorkomen dat het belastingvoordeel later weer moet worden teruggegeven met alle gevolgen van dien.

De omzet wordt afgeleid uit de btw-aangifte over 2018. Voor deze ondernemers zal de urenspecificatie van groot belang zijn. Als die achteraf is opgemaakt, zal de belastingdienst deze vermoedelijk afwijzen.

Posted in Nieuws

Lees verder

Nieuwe kleine ondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een vernieuwde kleineondernemersregeling. Hiermee kan er worden gekozen voor vrijstelling van btw. Daarnaast is de nieuwe kleineondernemersregeling niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook voor stichtingen, verenigingen en bv’s.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

Met de nieuwe kleineondernemersregeling hoeven natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen of rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, geen btw-aangifte meer te doen indien zij voldoen aan twee voorwaarden. Ten eerste mag de omzet niet hoger zijn dan €20.000 per jaar. Ten tweede moet het bedrijf gevestigd zijn in Nederland.

Gevolgen nieuwe regeling

Het kiezen voor de nieuwe regeling brengt de volgende gevolgen met zich mee:

  • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen;
  • U hoeft geen btw meer in rekening te brengen bij uw klanten;
  • U kunt geen btw meer aftrekken of terugvragen die andere ondernemers bij u in rekening brengen;
  • U dient uw omzet duidelijk bij te blijven houden in uw administratie.

Aanmelddatum

Op het moment dat u kiest om deel te nemen aan de nieuwe kleineondernemersregeling is de vrijstelling geldig voor minstens drie jaar. Aanmelden voor de regeling is mogelijk vanaf 1 juni 2019, en moet vóór 20 november 2019 worden gedaan indien u wenst dat de regeling ingaat vanaf 1 januari 2020.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Ondernemers die op dit moment al een ontheffing van administratieve verplichten voor btw hebben hoeven zich niet aan te melden voor deze regeling. Indien dit het geval is zult u hier een brief met meer informatie over ontvangen.

Bron: Belastingdienst

Posted in Nieuws

Lees verder