Archief voor december, 2016

Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen

Maakt u in 2017, 2018 of 2019 gebruik van de mogelijkheid om uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u daarover verplicht informatie aanleveren bij de Belastingdienst. Om welke informatie het gaat, is recent bekendgemaakt.

Keuzemogelijkheid

Nog een kleine twee maanden en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit, mits de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen. Voor het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen heeft u in 2017, 2018 en 2019 drie mogelijkheden:

  1. het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting;
  2. de fiscale pensioenaanspraak omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is vanaf 2017 echter niet meer mogelijk.

Informatieplicht

Kiest u straks voor afkopen van uw pensioen in eigen beheer of het omzetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dit met een speciaal informatieformulier doorgeven aan de Belastingdienst. Dit informatieformulier is momenteel in de maak. Inmiddels is in concept al wel bekendgemaakt welke informatie u moet aanleveren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens (zoals naam en burgerservicenummer) van uzelf en uw eventuele (ex-) partner;
  • gegevens van uw bv waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht;
  • de door u gemaakte keuze: afkoop of omzetten van de fiscale pensioenaanspraak;
  • het tijdstip van de afkoop of omzetting;
  • de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak op vier verschillende momenten: 1 januari 2015, 31 december 2015, 31 december 2016 en op het moment van afkoop of omzetting.bij omzetting in een oudedagsverplichting: of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding.

Posted in Nieuws

Lees verder