Archief voor oktober, 2016

Wet uitfasering PEB

Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen

Eind 2013 kwam de staatssecretaris al met een aantal oplossingsrichtingen voor de problemen van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) met een pensioen in eigen beheer (PEB). Na verschillende overleggen en aangepaste voorstellen ligt er nu dan een oplossing in de vorm van een wetsvoorstel: de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. In dit wetsvoorstel zijn ook nog enkele andere pensioenmaatregelen opgenomen.

1. Uitfasering PEB
Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. De aanspraken worden nog wel geïndexeerd, als dit is toegezegd. In het wetsvoorstel wordt een aantal opties gegeven aan DGA’s:

A. Afstempeling en afkoop (afkoopvariant)

B. Afstempeling en omzetting in oudedagsverplichting (spaarvariant)

C. Bevriezen PEB

Posted in Nieuws

Lees verder

Voorkom als DGA aansprakelijkheid

Voorkom als dga aansprakelijkheid bv-schulden: 5 tips

Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.

Tip 1: Wees een goed bestuurder

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bv. Uw bv is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden. Handel daarom als een goed bestuurder. Ga niet namens de bv zware contractuele verplichtingen aan, wanneer u weet dat de bv hieraan niet kan voldoen. Zorg dat de inschrijving van de bv in het Handelsregister altijd up-to-date is en deponeer op tijd de jaarstukken van de bv bij de Kamer van Koophandel.

Tip 2: Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico’s uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Posted in Nieuws

Lees verder