Archief voor mei, 2016

Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Vanaf die datum kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd

Als u op dit moment nog niet een dergelijke modelovereenkomst heeft afgesloten, hoeft u niet in paniek te raken. Er geldt namelijk een overgangsperiode die loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Dit betekent echter ook weer niet dat u tot 1 mei 2017 achterover kunt leunen.

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal in die tijd een terughoudend handhavingsbeleid hanteren. Dit is anders als de Belastingdienst constateert dat feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en opdrachtgever en opdrachtnemer geen enkele inspanning doen om de overeenkomst of werkwijze zo aan te passen dat geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst zal in dat geval wel handhavend optreden.

Posted in Nieuws

Lees verder