Archief voor februari, 2016

VAR vervalt vanaf 1 mei 2016

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Eric Wiebes dinsdagavond tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR.

Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd.

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met de staatssecretaris gedebatteerd over de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het wetsvoorstel behaalde een meerderheid van 42 van de 75 zetels in de Senaat.

Posted in Nieuws

Lees verder

Beëindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Waar moet werkgever rekening mee houden bij beëindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de regels voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in een factsheet op hoofdlijnen beschreven waarmee de werkgever rekening moet houden

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Met de Wet werk en zekerheid krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Dit was 3 jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was 3 maanden.

Posted in Nieuws

Lees verder