Archief voor december, 2015

Publicatietermijn jaarrekening verkort

Er is de laatste tijd al wel vaker op gewezen maar het is goed hier nogmaals aandacht aan te besteden: de recente wetswijziging op grond waarvan jaarrekeningen eerder gepubliceerd moeten worden.

Wat is het geval?

De uiterste termijn voor publicatie van jaarrekeningen (van onder andere bv’s, nv’s en grote stichtingen) was dertien maanden. Dit betekent (als voorbeeld) dat vennootschappen die werken met een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, uiterlijk 31 januari 2016 hun jaarrekening over 2014 bij het handelsregister (Kamer van Koophandel) gedeponeerd moeten hebben.

Posted in Nieuws

Lees verder