Archief voor augustus, 2015

Rendement op vermogen

Fictief rendement box 3 naar 2,9% over eerste € 100.000

De vermogensbelasting in box 3 wordt aangepakt, zo blijkt uit een akkoord van de VVD en PvdA. Het FD weet te melden dat het 30%-tarief gehandhaafd blijft, maar dat de vrijstelling wordt verhoogd naar €25.000 en het fictieve rendement over de eerste € 100.000 uitkomt op 2,9%.

Vrijstelling

De vrijstelling per persoon wordt volgens de plannen van de coalitiepartijen verhoogd van €21.000 tot €25.000.

Fictief rendement box 3

Over de eerste €100.000 zal vervolgens niet langer met 4% maar met 2,9% worden gerekend. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het gemiddelde van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Voor de vermogens van €100.000 tot €1.000.000 wordt het fictieve rendement verhoogd naar 4,7%. Dit op basis van gemiddelde rentestanden in combinatie met de behaalde rendementen op een representatief aandelenpakket. Voor vermogens boven de  € 1.000.000 wordt uitgegaan van een rendement van 5,5%.

Posted in Nieuws

Lees verder

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Het btw-aftrekrecht van holdings ligt al enige tijd onder vuur bij de Belastingdienst. De standpunten van de Belastingdienst kunnen behoorlijke impact op uw onderneming hebben. Onderneem tijdig actie om de (financiële) risico’s te beperken.

Standpunten Belastingdienst
Dat de Belastingdienst een kritische houding inneemt over het btw-aftrekrecht van holdings, is al enige tijd bekend . De Belastingdienst neemt voornamelijk strikte standpunten in over:

  1. het btw-aftrekrecht van een holding in geval mede sprake is van zogenaamde ‘niet-economische handelingen’;
  2. de wijze waarop het pro rata (de mate van btw-aftrek op algemene kosten) moet worden bepaald indien een holding tevens rentebaten ontvangt; en
  3. de mogelijkheid om een holding te voegen in een btw-fiscale eenheid, met name gelet op de daarvoor vereiste economische verwevenheid.

Posted in Nieuws

Lees verder

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Flexibele arbeidsvormen

Kenmerk van flexibele arbeid is dat het aantal te werken uren niet vast ligt. Bijvoorbeeld bij de afspraak dat de werknemer pas komt werken na een oproep (oproepkracht). Soms is er sprake van af en toe een paar uur werk, soms van hele dagen. Een oproepkracht heeft dus geen vast maandloon. Wel zijn er in de wet regels vastgelegd over de rechten van zogenoemde flexwerkers.

Posted in Nieuws

Lees verder

Lage hypotheekrente niet altijd gunstig

Huiseigenaren met een spaarhypotheek moeten op hun tellen passen, waarschuwt Vereniging Eigen Huis (VEH). Zij kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat een renteverlaging leidt tot lagere maandlasten. Ze kunnen zelfs hoger uitvallen.

NEW_GELDHUIS

Spaarpremie

Huiseigenaren met een (bank)spaarhypotheek krijgen aan het einde van een rentevaste periode niet alleen te maken met een nieuwe rente, maar ook met een aangepaste spaarpremie. De hypotheekaftrek is alleen van toepassing op de betaalde rente en niet op de betaalde spaarpremie. Daardoor kunnen de uiteindelijke netto maandlasten na een renteverlaging zelfs hoger zijn dan daarvoor, aldus VEH.

De belangenorganisatie van huiseigenaren dringt er bij de banken op aan ook de hoogte van de nieuwe spaarpremie te vermelden, als zij de nieuwe tarieven voor de verschillende rentevaste perioden aan hun klanten sturen. Huiseigenaren wordt geadviseerd bij een renteherziening altijd een berekening te vragen van de totale netto maandlasten.

Posted in Nieuws

Lees verder